Quốc hội thảo luận về Hiến pháp: Tâm huyết cho một đạo luật gốc hoàn thiện!

Sửa đổi hiến pháp thể hiện chủ quyền nhân dân thông qua việc đóng góp ý kiến cho Ban Biên tập nhưng Ban Biên tập cũng có những khó khăn, vướng mắc, lúng túng khi thể hiện ý chí nhân dân vào bản dự thảo trình Quốc hội. Sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý theo góp ý của người dân, bản dự thảo mới được Ba...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: N.Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sửa đổi hiến pháp thể hiện chủ quyền nhân dân thông qua việc đóng góp ý kiến cho Ban Biên tập nhưng Ban Biên tập cũng có những khó khăn, vướng mắc, lúng túng khi thể hiện ý chí nhân dân vào bản dự thảo trình Quốc hội. Sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý theo góp ý của người dân, bản dự thảo mới được Ban Biên tập thể hiện với hình hài mới đã đáp ứng phần nào sự kỳ vọng của người dân được giới thiệu và phân tích trong bài viết.