"Tái sinh" Luật Phá sản

Ủy ban Kinh tế QH, TANDTC và Đoàn ĐBQH Tp.HCM vừa phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến về một số nội dung của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi), trong đó các ý kiến cho rằng: căn cứ xác định một doanh nghiệp phá sản phải dựa vào báo cáo tài chính, bảng cân dối tài sản và công nợ trên vốn sở hữu; người qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phong Trần
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Ủy ban Kinh tế QH, TANDTC và Đoàn ĐBQH Tp.HCM vừa phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến về một số nội dung của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi), trong đó các ý kiến cho rằng: căn cứ xác định một doanh nghiệp phá sản phải dựa vào báo cáo tài chính, bảng cân dối tài sản và công nợ trên vốn sở hữu; người quản lý tài sản phá sản có quá nhiều quyền, liên quan đến tài sản của doanh nghiệp nhưng Dự thảo Luật quy định quá đơn giản