Hạn chế nhập khẩu rác thải công nghiệp: Siết lại hàng rào kỹ thuật

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cả nước cs 34 tỉnh với khoảng 160 doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu sẽ dẫn đến nguy cơ biến Việt Nam thành bãi rác của thế giới. Góp ý vào Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các cử tri kiến nghị để tránh việc lạm dụng trong...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cả nước cs 34 tỉnh với khoảng 160 doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu sẽ dẫn đến nguy cơ biến Việt Nam thành bãi rác của thế giới. Góp ý vào Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các cử tri kiến nghị để tránh việc lạm dụng trong nhập khẩu phế liệu, bên cạnh các quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân trong nhập khẩu, Nhà nước cũng cần có chế tài xửa lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác quản lý trong lĩnh vực này