Trích dẫn APA

Văn, T. T. Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương trong hệ thống các cơ quan nhà nước.

Chicago Style Citation

Văn, Tất Thu. Vị Trí, Vai Trò Của Chính Quyền địa Phương Trong Hệ Thống Các Cơ Quan Nhà Nước.

Trích dẫn MLA

Văn, Tất Thu. Vị Trí, Vai Trò Của Chính Quyền địa Phương Trong Hệ Thống Các Cơ Quan Nhà Nước.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.