Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương trong hệ thống các cơ quan nhà nước

Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung như nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, quyền giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương cho thấy vị trí, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong hệ thống cơ quan nhà nước. Qua đó nêu một...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn, Tất Thu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01261nab a2200265 p 4500
001 45427
005 20161019045607.0
008 140801|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Văn, Tất Thu 
245 1 |a Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương trong hệ thống các cơ quan nhà nước 
520 |a Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung như nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, quyền giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương cho thấy vị trí, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong hệ thống cơ quan nhà nước. Qua đó nêu một số kiến nghị về việc tổ chức lại, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương. 
653 |a chính quyền 
653 |a chính quyền địa phương 
653 |a chính quyền đô thị 
653 |a địa phương 
653 |a nguyên tắc 
653 |a nhà nước 
653 |a tổ chức 
773 |t Nhà nước và pháp luật  |d Số 9-2013 
901 |a CV47 
902 |a ct 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 01/08/2014  |d TVL140024165 
942 |c BT 
999 |c 45497  |d 45497