Trích dẫn APA

Thanh Huyền. Tín dụng sẽ tăng theo sức hấp thụ của nền kinh tế.

Chicago Style Citation

Thanh Huyền. Tín Dụng Sẽ Tăng Theo Sức Hấp Thụ Của Nền Kinh Tế.

Trích dẫn MLA

Thanh Huyền. Tín Dụng Sẽ Tăng Theo Sức Hấp Thụ Của Nền Kinh Tế.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.