Trích dẫn APA

Công Thắng. 30.000 thí sinh tuyển 1.796 công chức.

Chicago Style Citation

Công Thắng. 30.000 Thí Sinh Tuyển 1.796 Công Chức.

Trích dẫn MLA

Công Thắng. 30.000 Thí Sinh Tuyển 1.796 Công Chức.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.