Trích dẫn APA

Nguyễn, T. Ai giám sát thi tuyển công chức.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Tuân. Ai Giám Sát Thi Tuyển Công Chức.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Tuân. Ai Giám Sát Thi Tuyển Công Chức.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.