Quyền của phụ nữ và trẻ em trong các văn bản pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam: Sách tham khảo

Sách tìm hiểu các vấn đề về quyền con người của phụ nữ và trẻ em trong các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Giới thiệu danh mục các điều ước quốc tế về quyền con người, liên quan đến quyền con người mà Việt Nam đã phê chuẩn hoặc tham gia...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 02068nam a2200337 a 4500
001 4735
005 20161019034301.0
008 041007s2003####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 34(V)7 
082 |2 23  |a 342.0877  |b Qu603c 
242 |a Introduction to the rights of women and children in international legal instrument and Vietnamese legislation 
245 0 |a Quyền của phụ nữ và trẻ em trong các văn bản pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam:   |b Sách tham khảo 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2003 
300 |a 250tr. 
520 |a Sách tìm hiểu các vấn đề về quyền con người của phụ nữ và trẻ em trong các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Giới thiệu danh mục các điều ước quốc tế về quyền con người, liên quan đến quyền con người mà Việt Nam đã phê chuẩn hoặc tham gia 
653 |a pháp luật 
653 |a phụ nữ 
653 |a quyền con người 
653 |a quyền phụ nữ 
653 |a quyền trẻ em 
653 |a trẻ em 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040004795 
942 |c BK 
999 |c 4587  |d 4587 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_087700000000000_QU603C  |7 0  |9 11377  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 342.0877 Qu603c  |p VV00013643  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_087700000000000_QU603C  |7 0  |9 11378  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 342.0877 Qu603c  |p VV00013644  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_087700000000000_QU603C  |7 0  |9 11379  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 342.0877 Qu603c  |p VV00013645  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_087700000000000_QU603C  |7 0  |9 11380  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 342.0877 Qu603c  |p VV00013641  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_087700000000000_QU603C  |7 0  |9 11381  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 342.0877 Qu603c  |p VV00013642  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK