Trích dẫn APA

Nguyễn, V. Đ. Nghiên cứu vấn đề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Văn Động. Nghiên Cứu Vấn đề đảm Bảo Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững Trong Hoạt động Xây Dựng Pháp Luật ở Nước Ta Hiện Nay.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Văn Động. Nghiên Cứu Vấn đề đảm Bảo Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững Trong Hoạt động Xây Dựng Pháp Luật ở Nước Ta Hiện Nay.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.