Trích dẫn APA

Bùi, T. Đ. giám sát văn bản quy phạm theo pháp luật hiện hành.

Chicago Style Citation

Bùi, Thị Đào. Giám Sát Văn Bản Quy Phạm Theo Pháp Luật Hiện Hành.

Trích dẫn MLA

Bùi, Thị Đào. Giám Sát Văn Bản Quy Phạm Theo Pháp Luật Hiện Hành.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.