Trích dẫn APA

Tư Hải. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: 1.500 tỷ đồng và "cái lý có chân"..

Chicago Style Citation

Tư Hải. Luật Thuế Tiêu Thụ đặc Biệt: 1.500 Tỷ đồng Và "cái Lý Có Chân"..

Trích dẫn MLA

Tư Hải. Luật Thuế Tiêu Thụ đặc Biệt: 1.500 Tỷ đồng Và "cái Lý Có Chân"..

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.