Trích dẫn APA

Nguyễn, T. N. (2003). Minh triết tinh hoa nhân loại\. T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thừa Nghiệp. Minh Triết Tinh Hoa Nhân Loại\. T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2003.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thừa Nghiệp. Minh Triết Tinh Hoa Nhân Loại\. T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.