Minh triết tinh hoa nhân loại\

Sách tuyển chọn một số nghiên cứu, suy tư của các triết gia, nhà khoa học về những tư tưởng minh triết-triết lý sáng suốt góp phần đưa nhân loại tới cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thừa Nghiệp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01701nam a2200313 a 4500
001 4760
005 20161019034305.0
008 041007s2003####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 380 
082 |2 23  |a 128  |b M312t 
100 |a Nguyễn, Thừa Nghiệp 
245 0 |a Minh triết tinh hoa nhân loại\   |c Nguyễn Thừa Nghiệp 
260 |a T.P. Hồ Chí Minh:   |b NXB. T.P. HCM,   |c 2003 
300 |a 264tr. 
520 |a Sách tuyển chọn một số nghiên cứu, suy tư của các triết gia, nhà khoa học về những tư tưởng minh triết-triết lý sáng suốt góp phần đưa nhân loại tới cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn 
653 |a minh triết 
653 |a tinh hoa nhân loại 
653 |a triết lý 
653 |a văn hóa 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040004820 
942 |c BK 
999 |c 4611  |d 4611 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 128_000000000000000_M312T  |7 0  |9 11473  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 128 M312t  |p VV00013743  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 128_000000000000000_M312T  |7 0  |9 11474  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 128 M312t  |p VV00013744  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 128_000000000000000_M312T  |7 0  |9 11475  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 128 M312t  |p VV00013745  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 128_000000000000000_M312T  |7 0  |9 11476  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 128 M312t  |p VV00013741  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 128_000000000000000_M312T  |7 0  |9 11477  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 128 M312t  |p VV00013742  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK