Trích dẫn APA

Lê, T. S. Tội phạm học so sánh và việc nghiên cứu so sánh về tội phạm và kiểm soát tội phạm.

Chicago Style Citation

Lê, Thị Sơn. Tội Phạm Học so Sánh Và Việc Nghiên Cứu so Sánh Về Tội Phạm Và Kiểm Soát Tội Phạm.

Trích dẫn MLA

Lê, Thị Sơn. Tội Phạm Học so Sánh Và Việc Nghiên Cứu so Sánh Về Tội Phạm Và Kiểm Soát Tội Phạm.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.