Trích dẫn APA

Viên, T. G. Các quy định pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam hiện nay.

Chicago Style Citation

Viên, Thế Giang. Các Quy định Pháp Luật Về Bảo đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Trong Hoạt động Cấp Tín Dụng ở Việt Nam Hiện Nay.

Trích dẫn MLA

Viên, Thế Giang. Các Quy định Pháp Luật Về Bảo đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Trong Hoạt động Cấp Tín Dụng ở Việt Nam Hiện Nay.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.