Một số vấn đề về xác minh điều kiện thi hành án tại các tổ chức tín dụng

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Hoài Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00681nab a2200217 p 4500
001 47535
005 20161019045630.0
008 150522|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Vũ, Hoài Nam 
245 1 |a Một số vấn đề về xác minh điều kiện thi hành án tại các tổ chức tín dụng 
653 |a điều kiện thi hành án 
653 |a thi hành án 
653 |a thừa phát lại 
653 |a tổ chức tín dụng 
773 |t Dân chủ & Pháp luật  |d Số chuyên đề, Tháng 2-2015,  |h tr. 27-32 
901 |a CV40 
902 |a pl 
911 |a Trần Thu Trang  |b 22/05/2015  |d TVL150032183 
942 |c BT 
999 |c 47127  |d 47127