Trích dẫn APA

(2003). Hồ Tuấn Niêm, văn và đời. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Hồ Tuấn Niêm, Văn Và đời. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003.

Trích dẫn MLA

Hồ Tuấn Niêm, Văn Và đời. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.