Trích dẫn APA

Nguyễn, H. B. Những định hướng cơ bản sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Hòa Bình. Những định Hướng Cơ Bản Sửa đổi, Bổ Sung Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đáp ứng Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Hòa Bình. Những định Hướng Cơ Bản Sửa đổi, Bổ Sung Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đáp ứng Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.