Trích dẫn APA

Vũ, T. T. H. Một số vấn đề về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

Chicago Style Citation

Vũ, Thị Thu Hiền. Một Số Vấn đề Về Tranh Chấp Lao động Tập Thể Về Lợi ích.

Trích dẫn MLA

Vũ, Thị Thu Hiền. Một Số Vấn đề Về Tranh Chấp Lao động Tập Thể Về Lợi ích.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.