Một số vấn đề về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thị Thu Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00532nab a2200169 p 4500
001 48008
005 20161019045635.0
008 150728|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Vũ, Thị Thu Hiền 
245 1 |a Một số vấn đề về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích 
653 |a tranh chấp lao động tập thể 
773 |t Nhà nước và Pháp luật  |d Số 6-2015,  |h tr. 32-42 
901 |a CV47 
911 |a Đinh Thị Hoa  |b 28/07/2015  |d TVL150036943 
942 |c BT 
999 |c 47445  |d 47445