Trích dẫn APA

Vũ, T. T. H. Quan điểm của các nước và Việt Nam về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

Chicago Style Citation

Vũ, Thị Thu Hiền. Quan điểm Của Các Nước Và Việt Nam Về Tranh Chấp Lao động Tập Thể Về Lợi ích.

Trích dẫn MLA

Vũ, Thị Thu Hiền. Quan điểm Của Các Nước Và Việt Nam Về Tranh Chấp Lao động Tập Thể Về Lợi ích.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.