Quan điểm của các nước và Việt Nam về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thị Thu Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00652nab a2200205 p 4500
001 48023
005 20161019045635.0
008 150729|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Vũ, Thị Thu Hiền 
245 1 |a Quan điểm của các nước và Việt Nam về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích 
653 |a kinh nghiệm nước ngoài 
653 |a lao động tập thể 
653 |a tranh chấp lao động tập thể 
653 |a Việt Nam 
773 |t Nghề luật  |d Số 3-2015,  |h tr. 43-47 
901 |a CV81 
911 |a Đinh Thị Hoa  |b 29/07/2015  |d TVL150036985 
942 |c BT 
999 |c 47460  |d 47460