Trích dẫn APA

Tòa án nhân dân: Cơ quan của tòa án nhân dân tối cao.

Chicago Style Citation

Tòa án Nhân Dân: Cơ Quan Của Tòa án Nhân Dân Tối Cao.

Trích dẫn MLA

Tòa án Nhân Dân: Cơ Quan Của Tòa án Nhân Dân Tối Cao.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.