Trích dẫn APA

Mai, Q. L., Chu Giang, & Nguyễn Cừ. (2005). Văn học Việt Nam Thế kỷ XX: Tiểu thuyết 1945 - 1975. Hà Nội: Văn học.

Chicago Style Citation

Mai, Quốc Liên, Chu Giang, and Nguyễn Cừ. Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX: Tiểu Thuyết 1945 - 1975. Hà Nội: Văn học, 2005.

Trích dẫn MLA

Mai, Quốc Liên, Chu Giang, and Nguyễn Cừ. Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX: Tiểu Thuyết 1945 - 1975. Hà Nội: Văn học, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.