Văn học Việt Nam Thế kỷ XX: Tiểu thuyết 1945 - 1975/ Quyển một - Tập XXII

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Quốc Liên (Chủ biên)
Đồng tác giả: Chu Giang (Sưu tầm, tuyển chọn), Nguyễn Cừ (Sưu tầm, tuyển chọn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!