Trích dẫn APA

Mai, Q. L., Chu, G., & Nguyễn, C. (2003). Văn học Việt Nam thế kỷ XX: Tiểu thuyết 1945 - 1975. Hà Nội: Văn học.

Chicago Style Citation

Mai, Quốc Liên, Giang Chu, and Cừ Nguyễn. Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX: Tiểu Thuyết 1945 - 1975. Hà Nội: Văn học, 2003.

Trích dẫn MLA

Mai, Quốc Liên, Giang Chu, and Cừ Nguyễn. Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX: Tiểu Thuyết 1945 - 1975. Hà Nội: Văn học, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.