Tục ngữ ca dao dân ca Hà Nội/

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thúy Loan ThS.
Đồng tác giả: Lê Thùy Ly ThS (Sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu), Nguyễn Xuân Kính GS.TS. (Sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu), Phan Lan Hương ThS. (Sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hà Nội, 2010
Series:Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!