Trích dẫn APA

Vi, Q. T. T., Ngọc Anh, Trương Bi, & Vũ Hoàng Hiếu. (2007). Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ê Đê: Khing Ju. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Vi, Quang Thọ TS., Ngọc Anh, Trương Bi, and Vũ Hoàng Hiếu. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ê Đê: Khing Ju. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007.

Trích dẫn MLA

Vi, Quang Thọ TS., Ngọc Anh, Trương Bi, and Vũ Hoàng Hiếu. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ê Đê: Khing Ju. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.