Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na: Giông, Giơ tơrit pơti dâng ie - Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ/

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Quang Trọng (Sưu tầm)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Đồng tác giả: A Jar (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt), A Lưu Nghệ nhân hát (Kể), Y Hồng (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương