Trích dẫn APA

Võ, Q. T., A Lưu Nghệ nhân hát, Lê Thị Thùy Trang, Lê Văn Kỳ, Y Kiưch, & Y Tưr. (2006). Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na: Giông gum kon tơ ring pơ ngot hrăh - Giông cứu đói dân làng mọi nơi, Giông hao kơtao - Giông leo mía thần. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Võ, Quang Trọng, A Lưu Nghệ nhân hát, Lê Thị Thùy Trang, Lê Văn Kỳ, Y Kiưch, and Y Tưr. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ba Na: Giông Gum Kon Tơ Ring Pơ Ngot Hrăh - Giông Cứu đói Dân Làng Mọi Nơi, Giông Hao Kơtao - Giông Leo Mía Thần. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006.

Trích dẫn MLA

Võ, Quang Trọng, et al. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ba Na: Giông Gum Kon Tơ Ring Pơ Ngot Hrăh - Giông Cứu đói Dân Làng Mọi Nơi, Giông Hao Kơtao - Giông Leo Mía Thần. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.