Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na: Giông Yuơ yang kông gum ăn Jing pơdrong - Giông nhờ ơn thần giàu có, Giông tơpô păng tơdăm Glaih Phang - Giông kết bạn với Glaih Phang/

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Quang Trọng (Sưu tầm)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn học
Đồng tác giả: A Lưu Nghệ nhân hát (Kể), Trần Nho Thìn (Biên tập văn học), Y Kiưch (Dịch sang tiếng Việt), Y Tưr (Phiên âm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!