Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Chăm Hơroi: Săp cêng mo ây Hbia lơ đă - Tiếng cồng của ông bà Hbia lơ Đă/

Lưu vào:
Tác giả chính: Ka, Sô Liễng (Sưu tầm)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn học
Đồng tác giả: Ka Sô Liễng (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt), Lê Thế Vịnh (Hiệu đính), Oi Săng Nghệ nhân hát (Kể), Phan Đăng Nhật (Biên tập văn học)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!