Công đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động từ tư tưởng Rosa Luxemburg đến kinh nghiệm của Đức và thực tiễn Việt Nam hiện nay/

Lưu vào:
Tác giả chính: PGS.TS Đỗ, Thị Thạch (Đồng chủ biên)
Đồng tác giả: PGS.TS Nguyễn, An Ninh (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Mô tả vật lý:279 tr.; 20.5cm.
Số ISBN:9786049010613