Trích dẫn APA

(2015). Cơ sở khoa học của việc xây dựng sàn an sinh xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới. Hà Nội: Lao động xã hội.

Chicago Style Citation

Cơ Sở Khoa Học Của Việc Xây Dựng Sàn an Sinh Xã Hội ở Việt Nam Trong Thời Gian Tới. Hà Nội: Lao động xã hội, 2015.

Trích dẫn MLA

Cơ Sở Khoa Học Của Việc Xây Dựng Sàn an Sinh Xã Hội ở Việt Nam Trong Thời Gian Tới. Hà Nội: Lao động xã hội, 2015.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.