Trích dẫn APA

Lienert, I. (2015). Parliamentary Budgeting and Transparency in ASEAN Member States. Jakarta, Indonesia: AIPA Secretariet.

Chicago Style Citation

Lienert, Ian. Parliamentary Budgeting and Transparency in ASEAN Member States. Jakarta, Indonesia: AIPA Secretariet, 2015.

Trích dẫn MLA

Lienert, Ian. Parliamentary Budgeting and Transparency in ASEAN Member States. Jakarta, Indonesia: AIPA Secretariet, 2015.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.