Parliamentary Budgeting and Transparency in ASEAN Member States/

Lưu vào:
Tác giả chính: Lienert, Ian
Tác giả tập thể: AIPA
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Jakarta, Indonesia: AIPA Secretariet, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương