Trích dẫn APA

Sherlock, S. D. (2015). Legislative Procedures of AIPA Member Parliaments. Jakarta, Indonesia: AIPA Secretariat.

Chicago Style Citation

Sherlock, Stephen Dr. Legislative Procedures of AIPA Member Parliaments. Jakarta, Indonesia: AIPA Secretariat, 2015.

Trích dẫn MLA

Sherlock, Stephen Dr. Legislative Procedures of AIPA Member Parliaments. Jakarta, Indonesia: AIPA Secretariat, 2015.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.