Trích dẫn APA

Tran, T. T. (2011). The South China Sea towards a region of peace, security and cooperation. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Chicago Style Citation

Tran, Truong Thuy. The South China Sea Towards a Region of Peace, Security and Cooperation. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới, 2011.

Trích dẫn MLA

Tran, Truong Thuy. The South China Sea Towards a Region of Peace, Security and Cooperation. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.