Trích dẫn APA

Lê, T. H. T. Bất cập trong áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở Việt Nam hiện nay.

Chicago Style Citation

Lê, Thị Hoài Thu. Bất Cập Trong áp Dụng Các Quy định Pháp Luật Về Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Lao động Tập Thể ở Việt Nam Hiện Nay.

Trích dẫn MLA

Lê, Thị Hoài Thu. Bất Cập Trong áp Dụng Các Quy định Pháp Luật Về Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Lao động Tập Thể ở Việt Nam Hiện Nay.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.