Bất cập trong áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở Việt Nam hiện nay /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thị Hoài Thu
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00600naa a22001697a 4500
005 20161019045641.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Lê, Thị Hoài Thu 
245 1 0 |a Bất cập trong áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở Việt Nam hiện nay /  |c Lê Thị Hoài Thu 
653 |a Lao động tập thể 
653 |a Luật lao động 
653 |a Tranh chấp lao động 
653 |a Việt Nam 
773 0 |g 2015, Số 11, tr.74-78  |t Nhà nước và Pháp luật 
942 |c BT 
999 |c 48815  |d 48815