Trích dẫn APA

Trần, T. H. M. Doanh nghiệp khởi sự tăng cao sau 5 tháng thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Chicago Style Citation

Trần, Thị Hồng Minh. Doanh Nghiệp Khởi Sự Tăng Cao Sau 5 Tháng Thi Hành Luật Doanh Nghiệp Năm 2014.

Trích dẫn MLA

Trần, Thị Hồng Minh. Doanh Nghiệp Khởi Sự Tăng Cao Sau 5 Tháng Thi Hành Luật Doanh Nghiệp Năm 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.