Trích dẫn APA

Lưu, B. N. Xã hội hóa công tác thi hành án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Chicago Style Citation

Lưu, Bình Nhưỡng. Xã Hội Hóa Công Tác Thi Hành án Theo Tinh Thần Cải Cách Tư Pháp.

Trích dẫn MLA

Lưu, Bình Nhưỡng. Xã Hội Hóa Công Tác Thi Hành án Theo Tinh Thần Cải Cách Tư Pháp.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.