Xây dựng Đảng, rèn luyện đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sách tập hợp những tác phẩm, bài viết, bài nói của chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng ta về công tác xây dựng đảng, vai trò lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01402nam a2200265 a 4500
001 5067
005 20161019034354.0
008 041007s2003####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 3K5H 
082 |2 23  |a 324.2597  |b X126d 
245 0 |a Xây dựng Đảng, rèn luyện đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
260 |a Hà Nội:   |b Quân đội nhân dân,   |c 2003 
300 |a 638tr. 
520 |a Sách tập hợp những tác phẩm, bài viết, bài nói của chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng ta về công tác xây dựng đảng, vai trò lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng 
653 |a đảng viên 
653 |a tư tưởng hồ chí minh 
653 |a xây dựng đảng 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040005127 
942 |c BK 
999 |c 4909  |d 4909 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_X126D  |7 0  |9 12512  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 324.2597 X126d  |p VL00002374  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_X126D  |7 0  |9 12513  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 324.2597 X126d  |p VL00002375  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_X126D  |7 0  |9 12514  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 324.2597 X126d  |p VL00002373  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK