Các tôn giáo\

Sách giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của các tôn giáo từ thời đại đồ đá cũ, tôn giáo Ai cập, Hi lạp cổ đại, tôn giáo Trung Mỹ đến các tôn giáo châu á, châu Phi, châu úc, tôn giáo Do Thái, Cơ đốc và Hồi giáo; đồng thời đưa ra những nhận định về tôn giáo trong tương lai...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Poupard Paul
Đồng tác giả: Nguyễn, Mạnh Hào
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2002
Phiên bản:Tái bản lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của các tôn giáo từ thời đại đồ đá cũ, tôn giáo Ai cập, Hi lạp cổ đại, tôn giáo Trung Mỹ đến các tôn giáo châu á, châu Phi, châu úc, tôn giáo Do Thái, Cơ đốc và Hồi giáo; đồng thời đưa ra những nhận định về tôn giáo trong tương lai
Mô tả vật lý:141tr.
Tài liệu tham khảo:Tôi biết gì? Bộ sách giới thiệu những kiến thức thời đại