Huế xưa và nay: di tích - danh thắng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Xuất bản : 2008
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00624nam a22001217a 4500
005 20161019052038.0
082 |2 23  |a 915.9749  |b H507x 
245 |a Huế xưa và nay: di tích - danh thắng 
260 |c 2008 
999 |c 51128  |d 51128 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 915_974900000000000_H507X  |7 0  |9 48099  |a TVQH  |b TVQH  |d 2016-10-19  |o 915.9749 H507x  |p VV00028920  |r 2016-10-19  |w 2016-10-19  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 915_974900000000000_H507X  |7 0  |9 48100  |a TVQH  |b TVQH  |d 2016-10-19  |o 915.9749 H507x  |p VV00028921  |r 2016-10-19  |w 2016-10-19  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 915_974900000000000_H507X  |7 0  |9 48101  |a TVQH  |b TVQH  |d 2016-10-19  |o 915.9749 H507x  |p VV00028922  |r 2016-10-19  |w 2016-10-19  |y BK