Trích dẫn APA

(2003). Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành: Song ngữ Việt-Anh. Hà Nội: Tài chính.

Chicago Style Citation

Luật Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành: Song Ngữ Việt-Anh. Hà Nội: Tài chính, 2003.

Trích dẫn MLA

Luật Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành: Song Ngữ Việt-Anh. Hà Nội: Tài chính, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.