Quy định pháp luật về phòng chống thiên tai: Dùng cho cấp cơ sở

Sách giới thiệu pháp lệnh phòng, chống lụt, bão và các văn bản pháp luật có liên quan quy định về phòng, chống thiên tai hiện hành

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01444nam a2200265 a 4500
001 5562
005 20161019034511.0
008 041007s2003####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 34(V)3 
082 |2 23  |a 344.0534  |b Qu600đ 
245 0 |a Quy định pháp luật về phòng chống thiên tai:   |b Dùng cho cấp cơ sở 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2003 
300 |a 171tr. 
520 |a Sách giới thiệu pháp lệnh phòng, chống lụt, bão và các văn bản pháp luật có liên quan quy định về phòng, chống thiên tai hiện hành 
653 |a phòng chống thiên tai 
653 |a thiên tai 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040005622 
942 |c BK 
999 |c 5397  |d 5397 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_053400000000000_QU600Đ  |7 0  |9 14260  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 344.0534 Qu600đ  |p VV00016285  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_053400000000000_QU600Đ  |7 0  |9 14261  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 344.0534 Qu600đ  |p VV00016286  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_053400000000000_QU600Đ  |7 0  |9 14262  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 344.0534 Qu600đ  |p VV00016287  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_053400000000000_QU600Đ  |7 0  |9 14263  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 344.0534 Qu600đ  |p VV00016284  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK