Trích dẫn APA

(2002). Ý thức sinh thái và Vấn đề phát triển lâu bền.

Chicago Style Citation

Ý Thức Sinh Thái Và Vấn đề Phát Triển Lâu Bền. 2002.

Trích dẫn MLA

Ý Thức Sinh Thái Và Vấn đề Phát Triển Lâu Bền. 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.