Trích dẫn APA

Nguyễn, T. C., & Nguyễn, V. P. (2003). Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Trọng Chuẩn, and Văn Phúc Nguyễn. Mấy Vấn đề đạo đức Trong điều Kiện Kinh Tế Thị Trường ở Nước Ta Hiện Nay\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Trọng Chuẩn, and Văn Phúc Nguyễn. Mấy Vấn đề đạo đức Trong điều Kiện Kinh Tế Thị Trường ở Nước Ta Hiện Nay\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.